Om prosjektet

BIA prosjektet Tilpasset og Integrert Produksjonssystem (TIP) har følgende fokusområder:

  • Utvikle et helhetlig, strategisk forankret og ISO 9001 sertifiserbart produksjonssystem som integrerer lean, kvalitet og HMS på en ny måte.
  • Etablere en ledelsesmodell basert på den norske ledelsestradisjonen som sikrer konsistens langs de vertikale grensesnitt i organisasjonen.
  • Utvikle et rammeverk for hvordan produksjonssystemer effektivt kan overføres og implementeres til andre organisasjoner.
  • Framforske nye metoder for levendegjøring av standard operasjonsbeskrivelser, dvs. å skape hurtigere interaksjon mellom taus og eksplisitt kunnskap.

Prosjektet er et samarbeid mellom søkerbedrift Brunvoll, Benteler Aluminium Systems Norway, Oshaug Metall og IDT Automasjon.

Forskningspartnere er Sintef Raufoss Manufacturing, Høgskolen i Gjøvik og NTNU ved institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse.

Omfanget av prosjektet er over 33 MNOK over en periode på 3,5 år og med støtte fra Norges Forskningsråd på 11,5 MNOK.

Bli medlem i Lean Forum Norge

Du kan melde inn deg og/eller din bedrift her.

Abonner på vårt nyhetsbrev