3 dager praktisk Lean simulering på Lean Lab.

26 aug 08:00 - 28 aug 15:00 Legg til kalender

Kurset passer for
Alle nivåer i vareproduserende og tjenesteytende virksomheter.
Gjennomføring
Kurset kjøres i lokalene til Lean Lab Norge AS (www.leanlab.no) på Raufoss, som er Norges første simulator bygget opp ene og alene for praktisk trening. Dette gjør kurset til en unik opplevelse og gir en mye mer virkelighetsnær læringsatmosfære enn et mer tradisjonelt Lean spill med Lego-klosser eller lignende.

Vi tar utgangspunkt i en ”tradisjonell” bedrift med batch produksjon i separate prosesser, store lager, kvalitetsproblemer etc. Gjennomfører en verdistrømsanalyse og utvikler bedriften til å bli en Lean bedrift ved hjelp av verktøy som Utjevning, Balansering, Standardisert arbeid, Pull systemer, Kunde/leverandørforhold etc.
Kurset veksler mellom teori og praksis og vi bruker Norges eneste fullskala produksjonssimulator til å gjennomføre og teste effekten av endringene vi innfører.
Innhold
 Teori ”Hva er Lean og hvorfor bør vi satse på Lean”
 Teori og praksis i ulike Lean verktøy som
 Verdistrømsanalyse
 Pull systemer, Kanban
 Standardisert arbeid
 Systematisk problemløsning (PDCA)
 Målstyring
 Team jobbing

Lean Lab Norge AS er Norges ledene kompetansesenter innen Lean simulering.
Vi får vanlige ansatte til å gjøre uvanlige forbedringer.
Vi bidrar til å gjøre virksomheter selvgående innen Lean.

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev