Etter- og videreutdanningskurs i Lean produksjon

13 mars 00:00 - 15 mars 00:00 Legg til kalender

Kurset gir innsikt i prinsipper, metoder og verktøy for å skape en virksomhet basert på Lean. Med basis i Toyota Production System gir kurset praktisk kunnskap som er spesielt godt egnet for engineering, produksjon og logistikk. 

Gruppearbeid, bruk av case, og oppgaveløsning i egen bedrift er viktige læringsformer i kurset.

Kurset er rettet mot alle har oppgaver relatert til logistikk og/eller innkjøp eller søker slike arbeidsoppgaver. Alle bedrifter og organisasjoner som har logistikkutfordringer er aktuelle, både vareproduserende industri, prosessindustri, tjenesteytende sektor, varehandel, forsvaret og offentlige virksomheter.

Samlingene dekker følgende tema:

•        Hva er Lean?

•        Lean prinsipper, metoder og verktøy

•        Verdistrømskartlegging og arbeidsplassorganisering

•        Lean, ledelse og samarbeid

•        Lean i praksis

 

Meld deg innen 1. februar på kursets nettside:

https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv15838

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal