Fokus på kundeverdi. 3.og siste dag

18 juni 08:00 - 18 juni 15:30 Legg til kalender

Et kursopplegg fra Lean Lab Norge AS i samarbeid med SINTEF Raufoss Manufacturing AS, TPM Team Scandinavia AS og TotAl-gruppen.

Kursinnhold:

-        gi grunnleggende forståelse og innsikt iLean produksjonsom arbeidsmetode og bedriftsfilosofi

-        praktisk trening påLean Lab

-        erfaringsutveksling mellom deltakende bedrifter

 

Program:

 

Dag 1   Kl 08.00-15.30   Praktisk trening på Lean Lab på Gjøvik

 

Dag 2   Kl 08.00-15.30   Lean ledelse og Lean prinsipper

 

Fikk vi i går en økt forståelse for hva det innebærer å ha en effektiv drift basert på Lean?

Hva med egen virksomhet, hva kan vi gjøre der? Har vi nå kunnskap nok til å begynne, fortsette eller trappe opp forbedringsarbeid i egen bedrift?

 

Dag 3  (18.juni) Kl 08.00-15.30   Implementering og erfaringsutveksling

 

Presentasjon av hjemmearbeid

Diskusjon og utveksling av erfaringer

Samarbeid om felles problemstillinge

Samarbeid forplikter, stimulerer og utvikler

 

Pris kr 9500.- + MVA pr deltager

Påmelding til: Per Kr Østbye per.kristian@leanlab.no Telefon 468 44 391

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev