Industrilederskolen Lean

17 sep 08:30 - 21 sep 14:30 Legg til kalender

 

Industrilederskolen Lean®

5 dagers kurs i teoretisk og praktisk innføring i Lean med vekt på å skape en god flyt av varer og tjenester. 

Kurset er ment å gi praktisk opplæring og trening i bruk av Lean verktøy med vekt på å skape god flyt av varer og tjenester med utgangspunkt i veridkjeden.  Vi tar også mål av oss til å gi deltagerne forståelse av viktigheten i medarbeiderinvolverig for å oppnå langsiktige resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeide.

Kurset passer for alle nivåer i produksjonsbedrifter.

Vi benytter verktøy som Verdistrømsanalyse, Forbedringsgrupper, Praktisk Problemløsning, Pull/sugbasert flyt, Takttid, Balansering, Standardisert Arbeid og Kanban.  Teori gjennomgås i plenum og deltagerne bruker dette til praktisk arbeid i grupper ute i vertsbedriften.  Uken avsluttes med en skriftlig eksamen og presentasjon av ukens arbeid / resultater til vertsbedriftens ledelsen.

Mer informasjon og påmelding.

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev