Industrilederskolen Produksjon

13 des 08:00 - 17 des 15:00 Legg til kalender

1 ukes kurs - TPM Team

Sted: Arcus, Oslo

Praktisk innføring i moderne produksjon.

Hvorfor Industrilederskolen?

Kravet til produserende bedrifter øker stadig.  Moderne produksjon krever systematisk forbedringsledelse på alle nivåer i organisasjonen.  Industrilederskolen vil gi nøkkelpersonell i produksjonen bedre innsikt i å forstå tapene på sine linjer/maskiner.  Kurset gir samtidig praktisk opplæring og trening i bruk av verktøy for å fjerne tapene.  Disse verktøyene vil kreve stor gard av involvering av medarbeiderne.  Siden 2005 har TPM Team reglmessig gjennomført dette veldig populære kurset, og til nå har over 500 personer bestått eksamen.

Hvem bør delta?

Industrilederskolen er spesielt utarbeidet for å gi praktisk lederefaring innen moderne produksjon til skiftledere, teamledere, formenn, produksjonssjefer og nøkkelpersonell innen vedlikehold/teknisk.  Kurset vil også gi et godt fundament for å drive systematisk forbedringsarbeid som Lean/TPM.  For deg som arbeider som operativ leder eller TPM koordinator, vil dette kurset danne et meget godt grunnlag for ditt arbeid med produksjonseffektivisering.

Arbeidsform

Kurset legger vekt på praktisk bruk av underviste verktøy i fabrikk.  Kurset vil i sin helhet foregå på en vertsfabrikk, med virkelige oppgaver på linjer og maskiner i fabrikken.  Alle oppgavene vil foregå i faste gruppper.  Deltagerne vil gjennom krevende gruppeoppgaver i tillegg til det faglige, få praktisk erfaring i gruppeledelse og gruppedynamikk.  Alle praktiske oppgaver skal presenteres i plenum.  Kurset avsluttes med en presentasjon av ukens arbeid til fabrikkledelsen.e  På siste kursdag vil deltagerne utarbeide en plan for hva de skal benytte kursets innhold til i egen bedrift når de kommer hjem.  Dette vil bli fulgt opp av kurslederne i etterkant.

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev