Koordinatortreff

30 nov 08:00 - 1 des 08:00 Legg til kalender

2 dagers treff - TPM Team

Sted: Stavanger

Øk din kompetanse ved å møte andre i samme situasjon og dele deres erfaringer.

Hensikten med kurset

Å arbeide med forandringer som koordinator, manager eller tilrettelegger for Lean og TPM, eller være ansvarlig for en bedrifts forbedringsarbeid er en spennende og relativt ny stillingsbeskrivelse fler og fler bedrifter finner nødvendig. Personen som skal fungere i denne type stilling vil ha en rekkke verktøy til rådighet som han eller hun kan bruke, men hvordan gjøres det i praksis?

Det finnes, i de fleste tilfeller, ingen fasit som forteller hvordan forbedringsarbeidet skal gjøres, derimot finnes det en hel del eksempler og  beskrivelser.  Dette er grunnen til at det er viktig å komme i kontakt med andre og utveksle erfaringer i ulike former for nettverk.  Vi tror denne type kontakt er avgjørende for å høste erfaring og kunnskap til å klare sine oppgaver og oppnå de forventede resultater.

Koordinatoren må ha bra kjennskap til og kunnskap om de metoder og verktøy som han eller hun skal bruke.  Nye verktøy og metoder er viktige å ta med seg og være tidlig ute med å bruke slik at prosessene i bedriften kan tilpasses omverden.  Utnytter vi ikke hverandres kompetanse og erfaringer mellom bedriftene i Norge, begrenser det våre muligheter til fremgangsrik utvikling av bedriftene.

Den ansvarlige for forbedringsarbeidet trenger også inspirasjon for å kunne skape den entusiasme og drivkraft man må ha i en slik stilling.  Denne inspirasjonen er like nødvendig for denne gruppen som for en hvilken som helst annen ledergruppe.

Dette treffet er lagt til rette spesielt med tanke på utveksling av erfaringer mellom forbedringsansvarlige og for å gi spesialkunnskap innen visse emner.  Deltagerne bygger nettverk for å utvikle seg videre, teste nye ideèr, skape kontakter og øke mulighetene for å samarbeide med andre bedrifter, samt for å kunne få støtte, tips og ideèr.

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev