Kurs i Lean utvikling - samling 1

25 jan 00:00 - 26 jan 00:00 Legg til kalender

.

Etter- og videreutdanningskurs "Lean utvikling" - NTNU:

Kurs i Lean utvikling - invitasjon

.

Lean har blitt en svært populær filosofi for å forbedre mange typer virksomheter, og mange har erfaring fra slike prosjekter. Kurset skal gi deltagerne innsikt og forståelse, samt praktisk kunnskap om hvordan man gjennomfører forbedringsprosjekter basert på Lean.  Aktiv erfaringsutveksling, bruk av case, gruppearbeid og oppgaveløsing i egen bedrift er viktige læringsformer i kurset.

 

Kurset er rettet mot alle som ønsker å lede forbedrings- og utviklingsprosjekter basert på Lean i alle typer virksomheter.

Det anbefales at man har basis kunnskaper om Lean.

Samlingene dekker følgende tema:

•        Lean tilnærming, prinsipper og metoder

•        Lean og strategi

•        Lean verdikjede

•        Lean og teknologi

•        Lean organisering og forbedring

•        Forbedrings- og utviklingsprosjekter

•        Prestasjonsmåling for Lean prosjekter

 

Meld deg på innen 20. desember på:

https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv15913 

 

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev