Lean prosjektlederkurs

21 sep 09:00 - 22 sep 16:00 Legg til kalender

Utdannelse i Lean Ledelse innefor administrasjon og service i privat og offentlig sektor

http://www.valcon.no/Default.aspx?ID=2934 

Kurset gir innføring i metoder og verktøy som benyttes for å gjennomføre effektiviseringstiltak og muliggjøre kontinuerlig forbedring av virksomhetens administrative prosesser.

Utgangspunktet for innføring av Lean i administrasjons- og servicefunksjoner vil typisk være behovet for bedre utnyttelsen av den kompetansen og det potensialet medarbeiderne innehar, øke kundetilfredsheten, skape en bedre hverdag med mindre stress for medarbeiderne, øke effektiviteten, redusere saksbehandlingstidene og øke kvaliteten i servicen til kundene.

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev