Lean Startup Bootcamp

14 sep 09:00 - 14 sep 16:00 Legg til kalender

De fleste nye produkter og tjenester feiler. Vi tror årsaken er at de kommer feil ut allerede ved oppstart. I NEVUS bootcamp lærer du om Lean Startup som metode og får med deg verktøy du kan bruke i dine prosjekter allerede neste dag.

Dette kurset gir en innføring i LEAN Startup og begreper som «learning cycles», «MVP», «pivot» og «business model canvas». LEAN Startup er en metode som fokuserer på relevant og hurtig produkt- og tjenesteutvikling. Ved å anvende metoden blir du bedre til å foreta de rette prioriteringene og utvikle det som er relevant uten å bruke unødvendig mye ressurser.

Deltagerne vil få en solid forståelse for hvordan Lean Startup tankegangen gjør det mulig å få validert lærdom om markedet med minst mulig investering. Etter endt kurs vil deltagerne kunne ta med seg modellene og verktøyene til sine egne prosjekter.

Kurset tar for seg virkelige case og teori, og deltakerne jobber med oppgaver der bruk av ulike verktøy står sentralt. Vi har fokus på operative verktøy som deltakerne kan benytte allerede neste arbeidsdag.

 

Kursinnhold

 • Hva er Lean og Lean Startup?
 • Hva ligger i begrepet LEAN?
 • Hva har LEAN Startup med LEAN å gjøre?
 • Effekten og viktigheten av LEAN Startup i etablerte organisasjoner
 • Hvordan designe en løsning basert på dyp innsikt i kundens/brukerens problem. Hvem har et problem verdt å løse?
 • Hvilke kriterier bruker kunden/bruker for å velge din løsning?
 • Hvilke måltall sikrer progresjon i prosjektet?
 • Hvordan påvirker utviklingen prosjektets likviditet?
 • Hvordan skal vi med minst mulig ressursbruk utvikle løsningen for å lære mest mulig, og hvordan involveres kunde/bruker i denne prosessen?
 • Hvordan presentere forretningsideen til ulike målgrupper (investorer, beslutningstakere, kunder, andre stakeholdere)

 

Vi vil ha tydelig fokus på LEAN Startups tre sentrale begreper

 • Kundeutvikling
 • Minste mulig løsning
 • Forretningsmodell

 

 For mer informasjon, besøk www.nevu.no eller kontakt terje.klausen@nevu.no

 

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev