Trampbilsfabriken: Förbättringsarbete genom Lean

1 sep 08:30 - 2 sep 17:00 Legg til kalender

JMAC Scandinavia erbjuder en 2-dagars Grundkurs i Förbättringsarbete i en simulerad verkstadsmiljö. Kursen vänder sig till dig som på ett praktiskt sätt önskar lära dig hur man inför och arbetar med Ständig Förbättring med Leanmetoder som bas. Utbildningen lämpar sig för alla branscher, eftersom vi tar hänsyn till processen och inte produkten. Utbildningen innehåller:

• 5S• Standardiserat arbetssätt• Daglig styrning/målstyrning• Problemlösningsarbete• Visualisering av produktionsstatus• Operatörsträning• Ledarrollen• Förbättringsarbete - Kaizen

Nästa kurs ges 1-2 september i Södertälje. Läs mer här!

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no