Work Shop Lean Lab

11 aug 08:00 - 11 aug 15:30 Legg til kalender

Lean Lab er Norges første fullskala treningssenter for vareproduserende industri. Med utgangspunkt i Lean Management skal Lean Lab levere kurs og opplæring innen arbeidsmetodikk for effektivisering.  Gjennom vår fullskala produksjonssimulator og faglige ekspertise vil vi utvikle kurs tilpasset bransjer og kundegrupper.

Filosofien og metodene som ligger til grunn for våre kurs er i første rekke utviklet for bilindustrien, men har vist seg å være nyttige for de fleste som ønsker effektiv verdiskaping både innen industri og tjenesteyting. Kursene kan enkelt tilpasses ulike typer virksomheter og nivåer i en organisasjon. Jo flere fra samme bedrift som deltar i treningen, desto større blir evnen til å arbeide aktivt med forbedringer i det daglige.

Teori og metode i kombinasjon med trening og veileding i Lean Lab kan vekke nytt engasjement for forbedringsarbeid i din bedrift.

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev