Work Shop Lean Lab

23 aug 08:00 - 23 aug 15:30 Legg til kalender

Lean Lab er Norges første fullskala treningssenter for LEAN. Med utgangspunkt i Lean Management skal Lean Lab levere work shops og trening innen arbeidsmetodikk for effektivisering. Gjennom vår fullskala produksjonssimulator og faglig ekspertise vil vi utvikle opplegg tilpasset bransjer og kundegrupper.

Filosofien og metodene som ligger til grunn for våre workshops er i første rekke utviklet for bilindustrien, men har vist seg å være nyttige for de fleste som ønsker effektiv verdiskaping både innen industri og tjenesteyting. Workshopene kan enkelt tilpasses ulike typer virksomheter og nivåer i en organisasjon. Jo flere fra samme bedrift som deltar i treningen, desto større blir evnen til å arbeide aktivt med forbedringer i det daglige.

Teori og metode i kombinasjon med trening og veileding i Lean Lab kan vekke nytt engasjement for forbedringsarbeid i din bedrift.

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev