.Workshop i Lean

11 okt 08:00 - 11 okt 15:30 Legg til kalender

Vi tilbyr vi endags workshop i Lean. Kurset gir deltakerne enkel teoretisk innføring i Lean Management, samt praktisk trening i simulatoren i bruk av ulike metoder og verktøy for forbedringsarbeid. Deltakerne jobber gjennom dagen i fire team som har hver sin tilhørende teamcoach. Det legges vekt på verdien av samhandling og kommunikasjon i arbeidet med effektivisering i egen virksomhet

Filosofien og metodene som ligger til grunn for våre kurs er i
første rekke utviklet for bilindustrien, men har vist seg å være
nyttige for de fleste som ønsker effektiv verdiskaping både innen
industri og tjenesteyting. Kursene kan enkelt tilpasses ulike typer
virksomheter og nivåer i en organisasjon. Jo flere fra samme
bedrift som deltar i treningen, desto større blir evnen til å arbeide
aktivt med forbedringer i det daglige.

Mer informasjon om Lean Lab og våre kurstilbud finner du på www.leanlab.no

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev