Workshop i Lean

8 nov 08:00 - 8 nov 15:30 Legg til kalender

Vi tilbyr vi endags workshop i Lean. Kurset gir deltakerne
enkel teoretisk innføring i Lean Management, samt praktisk
trening i simulatoren i bruk av ulike metoder og verktøy for
forbedringsarbeid.
Deltakerne jobber gjennom dagen i fire team som har
hver sin tilhørende teamcoach. Det legges vekt på
verdien av samhandling og kommunikasjon i arbeidet med
effektivisering i egen virksomhet.

Filosofien og metodene som ligger til grunn for våre kurs er i
første rekke utviklet for bilindustrien, men har vist seg å være
nyttige for de fleste som ønsker effektiv verdiskaping både innen
industri og tjenesteyting. Kursene kan enkelt tilpasses ulike typer
virksomheter og nivåer i en organisasjon. Jo flere fra samme
bedrift som deltar i treningen, desto større blir evnen til å arbeide
aktivt med forbedringer i det daglige.

Mer informasjon om Lean Lab og våre kurstilbud finner du på www.leanlab.no

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev