Årsmøte i Lean Forum Bergen

28 jan 14:00 - 28 jan 15:30 Legg til kalender

Dato: Torsdag 28. januar 2016
Tid: 14.00 - 15.30
Sted: DnB. Solheimsgaten 7c

Saksliste:
• Valg av ordstyrer
• Godkjenning av innkalling
• Konstituering
• Årsmelding
• Regnskap
• Planer for driften kommende år
• Fastsettelse av kontingentsatser
• Innkomne forslag
 • Valg

Sakspapirer ettersendes innen 2 uker før møtet.

Påmelding via mail til janicke@mellimarked.no innen 22. januar 2016

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal