Årsmøte Lean Forum Bergen

6 mai 14:00 - 6 mai 15:00 Legg til kalender

Lean Forum Bergen kaller inn til digitalt årsmøte: 

Tid: Torsdag 6.mai 2021 kl.14-15.

Sted: Møtet blir gjennomført digitalt, som Teams-møte

PROGRAM:
Åpning og konstituering ved Bjørn Hus, styreleder Lean Forum Bergen
Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å undertegne møteprotokoll

Årsmøtet behandler følgende saker:
• Godkjenning av innkallingen
• Konstituering
• Årsmelding
• Regnskap
• Budsjett
• Planer for driften kommende år
• Fastsettelse av kontingentsatser
• Innkomne forslag
• Valg

Forslag til årsmøtet innsendes senest 14 dager før årsmøtet til tove@leanforumbergen.no
Dersom du er interessert i å være med i styret eller har tips, send mail til valgkomiteen ved Kristin Meltzer, kristin.meltzer@leroy.no innen 22.april.
Påmelding til årsmøtet via linken her Påmeldingsfrist 22.april.

De som er påmeldt vil en uke før møtet, få tilsendt sakspapirer og invitasjon til Teams hvor det blir opprettet en egen kanal for dette årsmøtet.

Velkommen!
Hilsen styret Lean Forum Bergen

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev