Årsmøte Lean Forum Bergen

8 juni 16:00 - 8 juni 16:45 Legg til kalender

Styret Lean Forum Bergen inviterer til årsmøte på Teams 8.juni.
.

PROGRAM:

Åpning og konstituering ved Bjørn Hus, styreleder Lean Forum Bergen

Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å undertegne møteprotokoll.
 .

Årsmøtet behandler følgende saker:

  • Godkjenning av innkallingen
  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Planer for driften kommende år
  • Fastsettelse av kontingentsatser
  • Innkomne forslag
  • Valg

 

Forslag til årsmøtet innsendes senest 14 dager før årsmøtet til tove@leanforumbergen.no

Påmelding til årsmøtet via linken her
Påmeldingsfrist 30.mai.

De som er påmeldt vil en uke før møtet,  få tilsendt sakspapirer og invitasjon til Teams hvor det blir opprettet en egen kanal for dette årsmøtet. 

Velkommen!

Hilsen styret Lean Forum Bergen

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal