Årsmøte Lean Forum BTV

29 okt 16:00 - 29 okt 16:45 Legg til kalender

Årsmøte

Tid:     Torsdag 29.oktober 2020 kl.16:00-16:45

Sted:   Møtet blir gjennomført digitalt, som Teams-møte 

 

PROGRAM:

Åpning og konstituering ved Viggo Johannessen, styreleder Lean Forum BTV

Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å undertegne møteprotokoll

Årsmøtet behandler følgende saker:

1.     Godkjenning av innkallingen

2.     Konstituering

3.     Årsmelding

4.     Regnskap 2019

5.     Budsjett

6.     Planer for driften kommende år

7.     Innkomne forslag

8.     Valg

 

Forslag til årsmøtet innsendes senest 10 dager før årsmøtet til tove.lokken@leanforumnorge.no

Påmelding til årsmøtet via linken her Påmeldingsfrist 22.oktober.
De som er påmeldt vil i forkant av årsmøtet, få tilsendt sakspapirer og invitasjon til Teams hvor det blir opprettet en egen kanal for dette årsmøtet. 

Velkommen!

 

Hilsen styret Lean Forum BTV

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal