Årsmøte Lean Forum Innlandet

1 juli 11:00 - 1 juli 12:00 Legg til kalender

Årsmøte

Tid:     Torsdag 1.juli 11-12

Sted:   Møtet blir gjennomført digitalt, som Teams-møte

 

PROGRAM:

Åpning og konstituering v/Gaute Knutstad, styreleder Lean Forum Innlandet

Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å undertegne møteprotokoll

Årsmøtet behandler følgende saker:  

  • Godkjenning av innkallingen
  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Planer for driften kommende år
  • Innkomne forslag
  • Valg

 

Forslag til årsmøtet innsendes senest 14 dager før årsmøtet til tove.lokken@leanforumnorge.no
.
Påmelding til årsmøtet via linken her. Påmeldingsfrist 17.juni.
.
De som er påmeldt vil en uke før møtet,  få tilsendt sakspapirer og invitasjon til Teams hvor det blir opprettet en egen kanal for dette årsmøtet. 

Velkommen!

 

Hilsen styret Lean Forum Innlandet

 

Kontaktinfo:
Tove Løkken
tove.lokken@leanforumnorge.no
Mobil 40 60 81 31

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal