Årsmøte Lean Forum Innlandet

30 juni 09:00 - 30 juni 10:00 Legg til kalender

Styret Lean Forum Innlandet inviterer sine bedriftsmedlemmer til årsmøtet som blir avholdt på Teams.

Påmeldingslink her  Påmeldingsfrist 22.juni.

Forslag til årsmøtet innsendes senest 14 dager for årsmøtet. Sakspapirer til medlemmene sendes ut senest 1 uke før møtet.

Forslag sendes på mail til sekretariatet Tove Løkken tove@leanforuminnlandet.no

.

PROGRAM:

Åpning og konstituering ved Frode Amundsen, styreleder Lean Forum Innlandet

Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å undertegne møteprotokoll

Årsmøtet behandler følgende saker: 

  • Godkjenning av innkallingen
  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Planer for driften kommende år
  • Innkomne forslag
  • Valg

 

Velkommen!

 

Hilsen styret Lean Forum Innlandet

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev