Årsmøte Lean Forum Norge

15 juni 12:00 - 15 juni 15:00 Legg til kalender

.

Styret Lean Forum Norge inviterer til årsmøte 2023

Tid: 15.juni kl 1200-1300 (faglig del kl 1315-1500)

Sted: Innovasjon Norge, Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo

Enkel servering fra kl 1130

PROGRAM:

Kl 1200 - 1300 Årsmøte         

Åpning og konstituering ved Gaute Knutstad, styreleder Lean Forum Norge

Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å undertegne møteprotokoll

 

Årsmøtet behandler følgende saker:

  • Godkjenning av innkallingen
  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Planer for driften kommende år
  • Innkomne forslag
  • Valg

 

Forslag til årsmøtet sendes 14 dager før årsmøtet på mail til sekretariatet  tove.lokken@leanforumnorge.no

 

Praktisk informasjon:
Påmelding via linken her

Påmeldingsfrist mandag 5.juni.
Arrangementet er gratis og for våre bedriftsmedlemmer. Om bedriften ikke allerede er medlem i Lean Forum Norge: Bli medlem via linken her

Kl 1300 - 1315  Pause

Kl 1315 - 1500  Faglig del     

Hydro har jobbet iherdig i mange år med å utvikle og implementere systemer for å understøtte arbeidet med og involveringen i kontinuerlig forbedring. Dette vil vi få ett innblikk i under den faglige delen av Årsmøtet. Fra Hydro kommer Sven Kværnrud (Head of Safety Management and Aluminium Metal Business System) og Sara Hizon Kolobekken for å snakke om "Team Performance - måling av prestasjon og team-drevet forbedringsarbeid". 

I tillegg vil vi få et utenfra og inn perspektiv Eirik Hamre Korsen, førsteamanuensis ved NTNU i Gjøvik, som gjennom sitt doktorgradsarbeid har intervjuet flere blant annet i Hydro. Korsen sin forskning inn mot vareproduserende industri fokuserer på hvordan ledelse og styring i organisasjoner påvirkes av digitalisering. Vel møtt til spennende faglige innlegg og muligheter for diskusjon, refleksjon og læring.

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev