Årsmøte Lean Forum Norge

2 april 10:00 - 2 april 12:45 Legg til kalender

Lean Forum Norge inviterer til årsmøte med faglig del om Produktivitetsspranget.

Velkommen!  

.

Årsmøte 2019

Tid: 2.april kl 1000-1100 (faglig del kl 1115-1245)

Sted: Innovasjon Norge, Akersgata 13, 0158 Oslo

 

PROGRAM:

Kl 0930 - 1000  Enkel servering 

Kl 1000 - 1100   Åpning og konstituering v/Ottar Henriksen, styreleder Lean Forum Norge

Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å undertegne møteprotokoll

 

Årsmøtet behandler følgende saker:

  • Godkjenning av innkallingen
  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Planer for driften kommende år
    • Innkomne forslag
    • Valg

 

Kl 1100 - 1115  Pause

Kl 1115 - 1245  Faglig del  

Om Produktivitetsspranget - den nye satsingen til Lean Forum Norge.
Prosjektleder Gaute Knutstad gir oss innsikt i hva Produktivitetsspranget er, og vi drøfter videre muligheter og ambisjoner.

 

Påmeldingsfrist 21.mars, av hensyn til møterom og servering.
Påmelding sendes på mail til  tove.lokken@leanforumnorge.no

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal