Årsmøte Lean Forum Norge

2 juni 10:00 - 2 juni 12:45 Legg til kalender

.
Tid: 2.juni kl 1000:1100 (faglig del kl 1115:1245)

Sted: Møtet blir gjennomført digitalt, som Teams-møte 

.

PROGRAM

Kl 1000:1100  Åpning og konstituering ved styreleder Ottar Henriksen

Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å undertegne møteprotokoll

Årsmøtet behandler følgende saker:

  • Godkjenning av innkallingen
  • Konstituering
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Planer for driften kommende år
  • Innkomne forslag
  • Valg

Kl 1100:1115  Pause

Kl 1115:1245  Faglig del - Vår nye digitale verden        

Representanter fra ulike bransjer deler sine erfaringer med oss om hvordan de samhandler digitalt i sine virksomheter.

Forslag til årsmøtet sendes 14 dager før årsmøtet på mail til sekretariatet  tove.lokken@leanforumnorge.no

Praktisk informasjon:

Påmelding via  linken her

Påmeldingsfrist mandag 25.mai.
De som er påmeldt vil uken før årsmøtet, få egen mail og invitasjon til Teams hvor det blir opprettet en egen kanal for dette årsmøtet hvor også dokumenter som blir gjennomgått på møtet blir lagt ut.

Arrangementet er gratis og for våre bedriftsmedlemmer. Om bedriften ikke allerede er medlem i Lean Forum Norge: Bli medlem via linken her

Velkommen!

Hilsen styret Lean Forum Norge 

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev