Årsmøte Lean Forum Oslo

7 juni 16:30 Legg til kalender

Lean Forum Oslo avholder sitt første ordinære årsmøte torsdag 7.juni 2012 etterfulgt av fagseminar.

Mer informasjon blir lagt ut her, på Lean Forum Norges hjemmeside, og på www.meetup.com som bl.a. benyttes for administrasjon av påmelding til Lean Forum Oslo sine arrangementer.

Agenda årsmøtet:

1. Åpning/godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder og referent

3.Styrets beretning for 2011/2012

4. Statutter

5. Valg av styret

6. Plan for neste år

7. Innkomne forslag

Agendaen med årsmelding for 2011/2012 finner du her 

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev