Bedriftsbesøk hos Ulefos avd. Kongsberg Esco

27 juni 09:00 - 27 juni 12:00 Legg til kalender

.

Vi økte produktiviteten med 24% på 5 måneder - Hvordan klarte vi det?

.

Tid                       Tirsdag 27.juni 2023

Kl                         09.00 – 12.00

Adresse              Gamle Gomsrud vei 40, Kongsberg

 PÅMELDING HER.

Ulefos avd. Kongsberg var med i Produktivitetsspranget i perioden 2020 – 2022. Ulefos, avdeling Kongsberg består av administrasjonen og Ulefos Esco ventilfabrikk. Ventilfabrikken er Norges eneste produsent av store VA-ventiler, med røtter tilbake til 1877. Fabrikken på Kongsberg ble åpnet i 1964.

Her noen utsagn fra bedriftens ansatte:

  • Endringer i holdninger til prosjektet fra organisasjonen utenfor PS etter hver som prosjektet beveget seg fremover, og konkrete resultater ble synlige og kommunisert.
  • Spennende å se hvilke resultater som kan oppnås ved små investeringer. Mer fokus på metode.
    • Nå jobber vi proaktivt med forebyggende vedlikehold fremfor reaktivt med reparasjoner.
    • Samarbeid og samsyn på tvers av avdelinger bekjemper sub-optimalisering, gir større forståelse og løsninger som fungerer bedre for Ulefos 

Med dette som utgangspunkt får vi høre og se hva Ulefos har fått til i prosjektperioden og derved også lagt et godt grunnlag for det videre forbedringsarbeidet. 

 

Program

Kl

Programpost

Hvem

08.45

Kaffe i kantina

 

09.00

Velkommen til Nettverksmøte i Lean Forum BTV, kort om oss og praktisk informasjon om dagen

Viggo Johannessen, styreleder i Lean Forum BTV

09.15

Våre erfaringer fra en intensiv Lean prosess med deltakelse i Produktivitetsspranget

Hva var hemmeligheten bak den kraftige økningen i effektivitet ?

Veien videre

GembaWalk / Omvisning i bedriften med fokus på lakkanlegg, maskinering og lager.

Stian Leknes, Fabrikksjef Ulefos avd. Kongsberg

 

Vi som deltakere er også på søk etter ytterligere forbedringer vi kan spille inn til bedriften

Alle som deltar

11.00

Oppsummering og dialog       

Noen av forbedringsforslagene som kom opp

Stian og Viggo

11.30

Vi avslutter med lunsj

 

12.00

Slutt

 

Vi setter, av plassmessige hensyn, en grense på 30 deltakere.

Årsmøte Lean Forum BTV

Rett etter bedriftsbesøket avholder vi årsmøte for Lean Forum BTV, i møterom hos Ulefos fra kl 1200-1300. Det er også mulig å delta på årsmøtet digitalt, via Teams. 

Skal du delta på bedriftsbesøket melder du deg på årsmøtet via samme link som til selve bedriftsbesøket.

 

Velkommen !

 

Stian Leknes                                                                                           Viggo Johannessen

Fabrikksjef                                                                                              Styreleder

Ulefos avd. Kongsberg                                                                           Lean Forum BTV

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev