Digital Leancafé - Lean Forum Bergen

12 mai 11:30 - 12 mai 12:15 Legg til kalender

.
Tema: BEYOND BUDGETING OG LEAN.

Påmelding her.

.

F.v.: Grete Helle, Elisa A. Raa og Silje Marie Gram.

.
Grete Helle, Equinor
Senior Analyst Performance Management - Equinor
Associate Professor - NHH

Grete vært sentral innenfor forskningsprosjekter som har arbeidet med Beyond Budgeting ved NHH. Hun tar for seg en presentasjon av Beyond Budgeting.

"For å bli et fremgangsrikt selskap er det viktig å gripe mulighetene som fremtiden bringer, selv om det er lettere sagt enn gjort.
Å identifisere og agere på muligheter i fremtiden er et anerkjent og debattert tema i foresightlitteraturen, men har ikke fått mye oppmerksomhet i økonomistyringslitteraturen.
Dersom hovedfunksjonen med økonomisk styring er å redusere beslutningstakeres usikkerhet burde langsiktig planlegging være av interesse for forskere innen regnskap" (Bourmistrov, Helle, Kaarbøe, 2017).

Elise Amundsen Raa, KPMG
Associate

Silje Marie Gram, BDO
Revisor

Elise A. Raa og Silje M. Gram skrev sin masteroppgave i økonomi og administrasjon i 2019 ved Universitetet i Agder.
Under gjennomføringen av masteroppgaven finner de ut at det er forsket lite på kombinasjonen av styringssystemer, og da spesielt når det gjelder kombinasjonen av Beyond Budgeting og Lean.
De sammenlignet disse to filosofiene, og deres tilhørende styringsverktøy, sin funksjon hver for seg og i kombinasjon med hverandre.
De vil også fortelle litt om hvordan bedrifter opplever kombinasjonen av filosofiene og styringsverktøyene i praksis.

Pris for deltakelse:
* 200,- for bedriftsmedlemmer
* 400,- for ikke-medlemmer
Gratis for deltakere på Leandagen Bergen 2021.

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal