Helsekonferansen

8 nov 00:00 - 8 nov 00:00 Legg til kalender

For første gang arrangerer Lean Forum Norge sin egen leandag for helsesektoren. Dette skjer den 8. november på Radisson Blu Park Hotel på Fornebu, og vil inngå som en del av årskonferansen.

Her vil du møte helsepersonell som har arbeidet med praktiske forbedringsprosjekter innenfor både primær- og spesialisthelsetjenesten, somatikk og psykiatri. I tillegg vil du møte en av lederne for Lean-arbeidet fra Johns Hopkins i USA - et av USA sine mest velrennomerte sykehus.

Mer info finner du her

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no