Lean Forum Tromsø inviterer til fagseminar

5 juni 12:00 - 5 juni 15:00 Legg til kalender

"Hvordan fasilitere de utfordrende medarbeiderne?"

Det å være leder eller koordinator i kunnskapsorganisasjoner stiller store krav. I Leanprosesser møter en gjerne utfordringer som profesjonsagendaer, maktkamper og omkamper, kamp mellom følelser og logikk, og ikke minst hvordan en kan få ulike medarbeidere til å jobbe sammen.

Resultatet av en prosessforbedring avgjøres i stor grad om hvordan du som leder eller fasilitator håndterer medarbeidere og får til samspill og samstemthet. Å få ulike "mennesketyper" med ulike agendaer til å jobbe sammen er ingen enkel sak.

På denne workshopen vil dette være fokus. I tillegg vil seminaret fokusere på hvordan man kan håndtere utfordrende medarbeidere og hvordan man kan øke relasjonsferdighetene i grupper.

Invitasjon til fagseminar 5 6 2013 LF Tromsø

Påmelding innen 30.mai her

Kontaktperson Lean Forum Tromsø: Tomas Solstad

Mail tomas.solstad@no.pwc.com, mobil 95 26 14 64

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev