Lean som plattform for kommunale omstillinger

15 feb 12:00 - 15 feb 13:10 Legg til kalender

.

Møt Bjørn Fauchald, leder for nasjonalt kommunedirektørutvalg i KS og kommunedirektør i Vestre Toten kommune, Hilde Gulli, kommunalsjef i Lillestrøm kommune innenfor området Helsetjenester til voksne, og Solfrid Røste, tjenesteområdeleder for rus, psykiatri og tilrettelagte tjenester i Vestre Toten kommune.

.

Kommunenes Sentralforbund formulerte nylig de åtte største utfordringene som kommuner står overfor de neste årene. Flere av disse krever store omstillinger i driften, de henger i tillegg sammen:

 • Flere eldre gir økte helse- og omsorgsbehov
 • Trangere økonomi krever tøffere prioriteringer
 • Vedvarende mangel på personell og kompetanse

 

Store dilemmaer for ledere er da knyttet til:

 • Stramme økonomiske rammer – å innfri samfunnsoppdrag innenfor rammene
 • Riktig tjenestekvalitet til innbyggerne – å levere pålagte tjenester med rett kvalitet
 • Arbeidsgiveransvar for ansatte – å sikre ansatte et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og legge til rette for kompetanseutvikling til kommunens beste

 

Lean er valgt av flere kommuner som styrings- og driftsmodell for å møte framtida, slik private virksomheter har benyttet Lean til å tilpasse seg konkurranse og rammevilkår.

 

Utbyttet for deg som deltager vil være:

 • Innsikt i Lean som virksomhetsstrategi i omstillinger. Hovedprosesser, positive sider og utfordringer
 • Lean lederskap i omstillinger. Erfaringer med visuell styring og gevinstrealisering i praksis
 • Inspirasjoner fra en Lean-leder som mener at «Lean er hverdagslykke for ledere»
 • Gode diskusjoner med innlederne basert på innspill under webinaret. Vi bruker Menti som responsverktøy
 • Mulighet til å påvirke temaer forkommende webinarer omkring Lean i kommuner.

 

Lean Forum Norge vil i 2023 holde en serie webinarer omkring Lean i kommuner.

Påmeldingslink her

Dette første webinaret er gratis å delta på for ansatte i offentlig sektor og andre som er bedriftsmedlem i Lean Forum Norge.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no