Lean til frokost - webinarserie del 3

11 okt 08:00 - 11 okt 09:00 Legg til kalender

Kl 08.00 - 09.00

Høstens webinarserie tar utgangspunkt i webinaret vi hadde den 15.februar i år. Der var tittelen «hva sier forskningen om Lean». I dette webinaret kom det frem at de viktigste trendene inne forskningsfronten innen Lean kan deles inn i 4 hovedtrender. Trendene er Lean og digitalisering, Lean som kunnskapssystem, Lean og bærekraft (Sustainability) og Lean flyt.

 

Vi tar utgangspunkt i de fire trendene i de 4 webinarene. Vi starter det første webinaret med den sistnevnte trenden. Lean og flyt er et perspektiv som alltid har vært viktig. Men selv om temaet har blitt jobbet med i flere tiår, ser vi at mange bedrifter fortsatt kan se langt etter å være skikkelig flytorienterte. Som forskningsområde er temaet viktig, og vi kan skilte med at en norsk bedrift er i verdensklasse på dette området. Bedriften er Gilje Tre, og vi vil starte webinarserien med å høre hvilke grep de har gjort for å gjøre all produksjon flytorientert. Deretter blir det et webinar for hver forskningstrend inne Lean: 

27. september - Lean som et flytsystem

04. oktober - Lean som et læringssystem

11. oktober  - Lean og digitalisering

18. oktober – Lean og bærekraft

Lean produksjon kan fungere uavhengig av digitale løsninger. Bruken av IT har sågar av enkelte blitt omtalt som en kilde til sløsing innenfor Lean tankegang. Med den økende digitaliseringstakten i alle deler av industrien er det relevant å spørre seg hvilken rolle Lean produksjon som konsept vil ha i dag og i fremtiden. Dette innlegget vil belyse hvordan denne problemstillingen har blitt behandlet innenfor forskningen gjennom å presentere noen sentrale funn fra nasjonal og internasjonal forskning på temaet.

Det vil bli gjort opptak, som de som melder seg på webinarserien, får tilgang til i etterkant.

 

Lean til frokost høsten 2022 - Lean Forum BTV-regionen - Regionale Forum - leanforum (leanforumnorge.no)

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev