Nettverksmøte hos Sykehuset Telemark utsatt

21 april 09:00 - 21 april 12:00 Legg til kalender

På grunn av korona-situasjonen som nå har oppstått er nettverksmøtet beskrevet under utsatt inntil videre.
mvh Styret Lean Forum BTV 24.3.2020

------------------------------------------

På Leankonferanse i november 2019 ble Sykehuset Telemark tildelt prisen «årets Leanprosjekt 2019» med prosjektet "Kontinuerlig forbedring i ortopedisk poliklinikk". Vi får fra sykehuset selv høre om prosjektet, hva som var bakgrunnen, hvilke utfordringer man møtte, hva man oppnådde og hvordan prisen har inspirert til videre arbeid med Lean.

Sykehuset er allerede i gang med neste prosjekt «Operasjon 2020», et arbeid som skal sikre forbedret kvalitet i pasientbehandlingen, forbedret arbeidsmiljø for de ansatte og en mer effektiv ressursbruk i pasientforløpene tilknyttet operasjon, fra pasient er henvist til operasjon og til pasienten er ferdig operert.

Det vil bli anledning til å diskutere, reflektere og stille spørsmål.

Møtet avsluttes med en enkel lunsj i sykehusets kantine.

Påmelding her

Deltakeravgift:
Bedriftsmedlemmer i Lean Forum BTV-regionen kr 550,- + mva.
For å få mest mulig utbytte av besøket anbefaler vi at flere fra samme virksomhet melder seg på, og vi tilbyr derfor våre medlemmer grupperabatt: «Kom 2 betal for 1». 3.person 50%.

Private medlemmer k 850,- + mva.  Ordinær deltakeravgift kr 950,-+ mva.

Bli medlem i Lean Forum BTV-regionen

Velkommen!

Hilsen styret i Lean Forum BTV-regionen

Kontaktperson:
Tove Løkken sekretariatet tove.lokken@leanforumnorge.no  mobil 40 60 81 31

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no