Nettverkssamling Lean Forum Oslo : Lean og ledelse

17 april 16:30 - 17 april 19:00 Legg til kalender

Lean Forum Oslo arrangerer sin 3.nettverkssamling hvor "Lean og ledelse" er hovedtema.

Mange virksomheter har satt i gang eller arbeidet i lengre tid med forbedringsarbeid basert på Lean filosofien. Hvordan få Lean inn som en naturlig del av hverdagen medfører endringer for både ansatte og ledere

På dette tredje medlemsmøtet i Lean Forum Oslo, i PwCs lokaler i Bjørvika, får du høre om hvordan to toppledere i Norge deler sine erfaringer knyttet til denne utfordringen. Som vanlig er det satt av god tid til mingling.

Tid: 17. april 2012 kl 16:30 – 19:00 (Mingling i PwC kantinen/på taket 19:00- 21:00)

Sted: PwC-Bygget, Bjørvika, Dronning Eufemiasgt. 8 Oslo

NB! Seminaret er gratis.

Påmelding: http://www.meetup.com/LeanForumOslo/events/55335422/ NB! Du må registrere deg på Lean Forum Oslo for melde deg på. Har du  problemer, kontakt en av arrangørene.

16:30  Registrering og kaffe

16:40  Velkommen v/Lean Forum Oslo 

16:50  Lederenes rolle ved innføring, etablering og utvikling av LEAN i forretningsprosesser

Olav Volldal tidligere konsernsjef i Kongsberg Automotive 

Hva er ledernes rolle i å initiere, utvikle, implementere og  skape kontinuerlig forbedringer i egne forretningsprosesser (Business Processes), basert på en lean-tankegang? Dette kan være i prosesser som markedsføring/salg, innovasjon, produktutvikling og produktforbedringer, produksjonsstyring, innkjøp, kvalitetssikring, strategi - og ledelsesprosesser, rekruttering og kompetanseutvikling.  Tidligere konsernsjef i Kongsberg Automotive deler av sin lange erfaringer og drøfter problemstillingene.

17:50  Pause

18:10  Lean i Posten – endring i selskapet og i lederrollen
 Tore K. Nilsen Konserndirektør, divisjon Post

Posten har de siste 4 årene jobbet systematisk med å få Lean og kontinuerlig forbedring til å bli en del av hverdagen og kulturen i selskapet. Hva krever denne endringen i et selskap som Posten og hvilken endring i lederrollen medfører den? Tore K. Nilsen, konserndirektør med ansvar for post området vil dele erfaringer og suksessfaktorer.

 

18:50  Diskusjon og planer for våren 2012 i Lean Forum Oslo    

 Tema for neste møte

19:00  Mingling og enkel servering i PwC’s kantine og på taket

21:00  Slutt 

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev