Partssamarbeid, produktivitet og teknologi

30 mars 12:00 - 30 mars 13:00 Legg til kalender

Lean Forum Innlandet inviterer til webinar med Fredrik Bakkemo Kostøl, Stipendiat/Forsker NTNU Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse  om tema "Partssamarbeid, produktivitet og teknologi".  Det er lagt opp til at deltakerne vil kunne stille spørsmål til Fredrik under webinaret.

.

PÅMELDING TIL WEBINARET HER.

Fredrik Bakkemo Kostøl er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo, og er i dag ansatt som stipendiat og forsker på Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU - Gjøvik. Han forsker på hvordan den norske samarbeidsmodellen på virksomhetsnivå påvirker produktivitet og innovasjon. Fredrik har tidligere arbeidet med utredning og analyse i Samfunnsøkonomisk Analyse. Her arbeidet han særlig med den norske modellen for lønnsdannelse og andre arbeidsmarkedsrelaterte problemstillinger, boligmarkedet og infrastrukturutvikling, samt utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser. Fredrik har god erfaring med økonometrisk modellering, både av tidsserier og paneldata.

.

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev