Webinar - Effektive tavlemøter

30 mars 09:00 - 30 mars 10:00 Legg til kalender

.
Webinar - Effektive tavlemøter - navet i forbedringsarbeid

Møt fire ledere som driver kommunale enheter ved hjelp av tavlemøter:

  • Tom Kenneth Gilje, utviklingsleder i Gjesdal kommune
  • Gry Lima Høgstø, fagansvarlig i servicesenteret i Gjesdal kommune
  • Ida Rødsten Klemetsrud, avdelingsleder omsorgsboliger i Lillestrøm kommune
  • Elin Byrkjedal, seksjonsleder Sørumsand omsorgsboliger i Lillestrøm kommune

De deler erfaringer med hvordan de har lykkes, og hvilke utfordringer de har møtt. Paal Anker-Nilssen, konsulent A-N Mancon AS, vil i tillegg beskrive tavlemøtenes rolle i en Lean-organisasjon.

.
Tavlemøter handler om at felles mål blir gjort kjent for alle ansatte, at ukas resultater skaper læring og forbedring og at alles ideer blir behandlet og fulgt opp. Det gir ofte en bedre og hyppigere informasjonsflyt mellom leder og ansatte. Mange kommuner ser nytten av tavler på flere nivåer, slik at overordnede målsetninger kan brytes ned til driftsenheter. Det gir engasjement hos ansatte, og det gir god framdrift i å oppnå målene.
.

Mange kommuner nyter store fordeler av tavlemøter, år etter år. Samtidig er det andre som strever med å få til gode tavlemøter. Hvordan skal tavlene våre se ut? Hva skal vi ha fokus på? Whiteboard eller digital? Hvordan skal tavlemøter ledes? Er det best med stående eller sittende møter? Hva med perioder da det går litt trått med tavlemøtene?

Webinaret vil ta for seg flere av disse spørsmålene, og det vil også bli en paneldiskusjon med spørsmål fra deltakerne. Vi bruker Menti som responsverktøy.

Som deltager får du innsikt i:

  • Erfaringer med tavlemøter i kommuner med lang Lean-erfaring
  • Resultater oppnådd med involvering av ansatte gjennom tavlemøter
  • Betydningen av tavler og tavlemøter i en Lean-innføring
  • Oppbygging av tavler for både kortsiktig og langsiktig utbytte
  • Problemer og erfaring med løsninger

Lean Forum Norge vil i 2023 holde en serie webinarer omkring Lean i kommuner.

Påmeldingslink her

Dette webinaret er gratis å delta på for ansatte i offentlig sektor og andre som er bedriftsmedlem i Lean Forum Norge.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no