Webinar om klarspråkarbeid

6 juni 11:00 - 6 juni 12:00 Legg til kalender

.
Webinar om klarspråkarbeid: Konkrete tips til klarspråkarbeidet
Kontinuerlig forbedring av språket i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

"Vi får inn flere forbedringsforslag til vedtaksmalene våre nå"
"Jeg merker at jeg skriver mye kortere nå"
"Kan du hjelpe meg og se om jeg får fram det jeg vil?"

En viktig del av leanarbeidet i Nasjonalt klageorgan for helsetjensten (Helseklage) er å jobbe med klart språk. Et klart og godt språk reduserer feil og sparer tid både for brukere og internt. Men det kan være vanskelig, særlig når vi skal formidle komplisert jus og medisin.

I dette webinaret får du:

  • konkrete tips til hvordan man kan jobbe med klart språk i virksomheten
  • høre om erfaringene, dilemmaene, tiltak som virket og tiltak som ikke virket

Webinaret passer særlig for:

  • ansatte og ledere som skal starte eller nylig har startet med klarspråkarbeid
  • ansatte som skriver vedtak og deres ledere

Påmeldingslink her

Webinaret er gratis for bedriftsmedlemmer i Lean Forum. 

Velkommen!

Hilsen styret Lean Forum Bergen

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev