Webinar: Samhandling i en digital hverdag

23 nov 12:00 - 23 nov 14:00 Legg til kalender

Bli med på årets siste webinar i regi av Lean Forum Nordvest hvor du kan lære mer om hvordan du kan bruke Teams, Zoom og Mural for å opprettholde god samhandling i en digital hverdag. 

Grethe Uran fra Hydro Aluminium Sunndal forteller hvordan de har satt opp struktur i forbedringsgrupper og tatt i bruk Teams for å sikre at forbedringstakten opprettholdes selv med Covid-19. 

Per Alfred Holte fra Protomore skal vise oss hvordan de har løst gjennomføring av innovasjonsprosesser og kreativ samhandling ved bruk av Mural og Zoom – og dele erfaringer og fallgruver og suksesskriterier i gjennomføring av slike prosesser. 

Knut Åsebø deler sine funn fra forskningsprosjektet "Den menneskelige siden av digitaliseringen". Hvordan omstille leder- og arbeiderkulturen seg når “alt” skal digitaliseres? 

Påmelding her: https://leanforumnordvest.hoopla.no/sales/1505066077

.

Bedriftmedlemmer se her

Bedrifter som har bedriftsmedlemsskap i Lean Forum Norge kan få sine aktiviteter presentert her. Kontakt oss på: post@leanforumnorge.no

Abonner på vårt nyhetsbrev

Bli medlem i Lean Forum Namdal