Foredragsholdere 2011

 

Trond Giske deler ut prisen for Årets Norske Lean bedrift.

Produktivitet og den norske samarbeidsmodellen.

Plenumsforedrag: “Operating with a business system”.

Plenumsforedrag: Kontinuerlig forbedring i Norwegian.

Plenumsforedrag: Toyotakultur i Jæger Automobil.

Foredrag: Suksesskriterier for bruk av PDCA (Plan-Do-Check-Act) som forbedringsmetodikk innen produktutvikling

Inspirasjonsforedrag om hvordan lykkes med kontinuerlig forbedring. 
"After-Dinner Talk",  i tilknytning til middagen på konferansedag 1.

   

Foredrag: Kundenes tilbakemelding som grunnlag for kontinuerlig prosessforbedring.

Foredrag: Om lean og arbeidsmiljø, og den vanskelige involveringen.

Foredrag: Dynamisk styring i SpareBank 1 Gruppen - Hvilke krav stilles til ledelse i konsernets nye styringsmodell og hvilken plass har Lean og kontinuerlig forbedring i Dynamisk styring?   

Foredrag: Driftsledelse med tryk på LEDELSE i Ankestyrelsen i Danmark.

Foredrag: Driftsledelse med tryk på LEDELSE i Ankestyrelsen i Danmark.

Foredrag: Kontinuerlig forbedring i pasientreiser - pasienten og medarbeidere i fokus.

Foredrag: Kontinuerlig forbedring i pasientreiser - pasienten og medarbeidere i fokus

Foredrag: Fra å eie et problem til å eie en løsning - SpareBank 1 SR-Banks operative metode for gevinstrealisering og kontinuerlig forbedring gjennom fokus på høy eierskapsforankring.

Foredrag: Kontinuerlig forbedring som middel for økt innsikt og arbeidsglede!  Case: Markedsavdelingen i Fædrelandsvennen.

Abonner på vårt nyhetsbrev