Anders Larsson, fabrikkdirektør Ringnes Bryggeri

Foredrag: Samarbeid og involvering - en forutsetning for å skape resultater i Ringnes.

   

Ringnes er ett heleid datterbolag till Carlsberg och har jobbat med Lean og TPM i cirka 10 år. De sista 5 åren har arbetet accelererat och det är framførallt sedan vi har fokuserat på medarbetarinvolvering som vi har sett resultat. Ringnes har många exempel på att skapa resultat genom førbättringsgrupper och vi ser betydande effekter på nærvaro i bolaget. Detta har också blivit uppmärksammat i media där Ringnes framstår som en av de bedrifter i Norge som arbetar mest professionellt med att øka nærværet i verksamheten. Samarbeid med Lean som felles platform før ledelse og fagførening har hela tiden varit centralt i Ringnes och vi har idag en situation där det är fagføreningen som ønskar utveckling inom Lean lika mycket som ledelsen.

Om Anders Larsson:

  • Fabrikkdirektør Ringnes Bryggeri
  • 3 år i Ringnes
  • 35 år
  • Civ. Ing Kemiteknikk Chalmers
  • BSc Marketing/Økonomi Gøteborgs Universitet
  • Tidigare arbetat 8 år i Orkla till stor del inom Lean området (Orkla CDO)

Abonner på vårt nyhetsbrev