Christine Wathne Seloter, konsernbanksjef Sparebank 1 SR-Bank

Foredrag: Fra å eie et problem til å eie en løsning - SpareBank 1 SR-Banks operative metode for gevinstrealisering og kontinuerlig forbedring gjennom fokus på høy eierskapsforankring.

Sparebank 1 SR-Bank har med suksess effektivisert en rekke av sine administrative prosesser gjennom de siste 5 årene.  

 I foredraget blir du presentert den praktiske tilnærmingen på hvordan Sparebank 1 SR-Bank har implementert lean med målbart resultat  i økt kvalitet og økt volum med stabile ressurser.

 
 SpareBank 1 SR-Bank anser forankring av eierskap som et av de viktigste suksesskriterier for å implementere endringer og har etablert et rammeverk med særlig fouks på dette.
 Hensikten med presentasjonen er å la deltakerne sitte igjen med praktiske verktøy som vil være mulig å gjennomføre i egen bedrift uavhengig av størrelse.
 
 Om Christine W. Seloter:

  • konsernbanksjef  i Sparebank 1 SR-Bank og har lang ledererfaring innen finansbransjen.
  • eier prosessen kontinuerlig forbedring  og leder Sparebank 1 SR-Banks consulting avdeling  som har ansvar for alle prosjekter , prosessdokumentasjon og prosesseffektivisering etter lean metodikk.

Abonner på vårt nyhetsbrev