Eirin Lodgaard, PhD kandidat med temaet kontinuerlig forbedringer innen produktutvikling

Foredrag: Suksesskriterier for bruk av PDCA (Plan-Do-Check-Act) som forbedringsmetodikk innen produktutvikling

   

Litt om Eirin Lodgaard:

  • Sivilingeniør innen metallurgi - ferdig 1991
  • 14 års industrierfaring - driftsingeniør, laboratorieleder og kvalitetssikringsingeniør
  •  6 års erfaring som forsker hos SINTEF Raufoss Manufacturing - Produkt og Produksjonsutvikling
  •  Ansatt hos NTNU, institutt for Produktutvikling og Materialer, som PhD kandidat med temaet kontinuerlig forbedringer innen produktutvikling

Abonner på vårt nyhetsbrev