Glenn H. Olsen, direktør Forretningsutvikling If Skadeforsikring

Foredrag: Kundenes tilbakemelding som grunnlag for kontinuerlig prosessforbedring.

   

If Skadeforsikring har gjennom flere år kontinuerlig målt kundetilfredshet i skadeoppgjør. Tilbakemeldingene fra kundene brukes til forbedring av prosesser som gir en win-win situasjon; forbedret service-opplevelse for kunden og en effektivisering av skadeoppgjørsprosessen for If. Betydelige resultatforbedringer er gjort de siste år, og erfaringene deles mellom alle de nordiske land i If-konsernet. Suksesskriterier har vært høyt kundefokus, motivasjon og kompetansebygging og teknologiutvikling/innovasjon.

 Om Glenn H.Olsen:

  • Siviløkonom NHH
  • Direktør Forretningsutvikling If Skadeforsikring
  • Ansvarlig for nordisk forretningsutvikling i If, forretningsområde Privat
  • Tidligere flere nordisk lederroller innenfor Skadeoppgjør If.

Abonner på vårt nyhetsbrev