Kalle Moene, professor ved Universitetet i Oslo

Produktivitet og den norske samarbeidsmodellen.

Kalle Moene fikk Forskningsrådets formidlingspris

Under åpningen av Forskningsdagene 23.9.2011 mottok professor Kalle Moene Forskningsrådets pris for fremragende forskningsformidling.

Til daglig er han leder for forskningssenteret ESOP. I institutt-jungelen ved Universitetet i Oslo er senteret en gren av Økonomisk institutt. ESOP er klassifisert som et senter for fremragende forskning, og forkortelsen står for Equality, Social Organization and Performance. http://www.forskning.no/artikler/2011/september/299576

 MÅ SKAPA DEBATT: – Eg likar svært godt å driva med forsking, men den er eigentleg ikkje fullført før den kan skapa litt debatt og merksemd rundt dei funna som er gjorde, seier Kalle Moene til Uniforum. http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2011/09/kalle-moene-far-forskingsradets-formidlingspris.html

Abonner på vårt nyhetsbrev