Martin Hoffmann, Vice president Operations Development i SAS

Foredrag: Implimentering av Lean i stora komplexa organisationer.

"Angreppssätt och genomförande av en övergripande implementering av Lean inom SAS Operations. Beskrivning av hur vi gjorde en första analys av vår verksamhet och identifierade förbättringsområden. Nästa steg vara att etablera en övergripande plan samt förankra planen i ledningen. Vi befinner oss nu ett år efter uppstarten och har analyserat vad som har gått bra respektive mindre bra i processen och vilka utmaningar vi står inför."
 

Om Martin Hoffman:
  • Medlem av ledningsgruppen i SAS Operations och ansvarig för övergripande utvecklingsaktiviteter inom SAS Operations
  •  Flygingenjör som började i SAS 1997 och har varit verksam inom de flesta områden inom den operativa verksamheten, bl a produktionsansvarig för SAS långlinjer och deputy COO i SAS danska verksamhet.

Abonner på vårt nyhetsbrev