Monica Rolfsen, førsteamanuensis ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU

Foredrag: Hva er suksesskriterier for vellykede team?

   

Foredraget vil ta for seg et case der kompetanse ble overført fra en fabrikk til en annen innenfor samme konsern, og der "kopien" endte opp med å bli mer vellykket enn originalen.

Lærdommen av dette er hvordan man kan jobbe for å bygge opp den grad av systematikk og grundighet som er påkrevd, og ikke minst bygge opp en kultur som støtter opp om dette arbeidet.  

Abonner på vårt nyhetsbrev