Odd-Arnvid Bollingmo, assisterende rådmann i Vestre Toten kommune

Foredrag: Oppstart av Lean og utfordringer i en (Lean) industrikommune.

Om Odd-Arnvid Bollingmo

Han har jobbet mye med prosjektledelse og forbedringsarbeid i perioder. Jobbet med Lean siste året i Vestre Toten kommune. Han har vært prosjektansvarlig og prosjektleder for innføring av Lean i Vestre Toten kommune og er nå prosjektansvarlig.

Tidligere stillinger:
Kommunalsjef i Søndre land kommune
Rådgiver i Samferdselsdepartementet trafikksikkerhet og beredskap
Økonomikonsulent Norges Idrettsforbund og Olympisk komite

Utdanning:

Cand polit hovedfag i Statsvitenskap innbefatter også 2-årig økonomi og adm. Høgskolen i Oslo

Abonner på vårt nyhetsbrev