Randi Vikebø, ass. avdelingssjef kirurgisk avdeling BS/RS Vestre Viken HF

Foredrag: På vei mot kontroll?

Ventelistesaken ved Kirurgisk avdeling Bærum sykehus  (2009) avdekket et behov for bedre oversikt og kontroll over ventelistene på poliklinikken.
Det viste seg også at det var ulik praksis vedrørende vurdering av henvisninger
Kapasiteten i poliklinikken var sprengt og det var vanskelig å finne timer til pasientene, noe som genererte mange fristbrudd. 
August 2010 ble det igangsatt et lean arbeid etter initiativ fra ledelsen i VVHF ved hjelp av Ernst og Young.

Abonner på vårt nyhetsbrev