Sigurd Aune, konserndirektør Finans og stab i Sparebank 1 Gruppen AS

Foredrag: Dynamisk styring i SpareBank 1 Gruppen - Hvilke krav stilles til ledelse i konsernets nye styringsmodell og hvilken plass har Lean og kontinuerlig forbedring i Dynamisk styring?   

 I 2008 endret SpareBank 1 Gruppen store deler av sin styringsmodell etter inspirasjon fra prinsippene i Beyond Budgeting. Det innebar bla. at man fjernet budsjett, innførte rullerende prognoser og relative mål. Modellen bygger på en ledelsesfilosofi hvor relativ konkurranseevne, desentralisering og kontinuerlig forbedring står sentralt . Den siste tiden har vi sett behov for å komplettere Dynamisk styring med mer operasjonelle prinsipper, metoder og verktøy, der vi blant annet har hentet inspirasjon fra Lean. Hvilke erfaringer har vi så langt med Dynamisk styring og hvordan ser planene for det videre arbeidet ut?   

Litt om Sigurd Aune:

  • Siviløkonom fra NHH, 49 år
  • Konserndirektør Finans og stab i SpareBank 1 Gruppen AS og ansvarlig for arbeidet med Dynamisk styring i konsernet.
  • Tidligere erfaring fra økonomi- og finansfunksjon i bank og forsikring.

Abonner på vårt nyhetsbrev