TEAMBYGGING

Tilrettelegger: Knut Sandbakken,TPM Team Scandinavia

  • "Dedikerte team i Hydro" Hvordan vi i Hydro organiserer i selvstendige team for å skape nødvendig eierskap til mål, resultater og til vårt systematiske forbedringsarbeide. Sven Kværnrud, Head of Production System Primary Metal og Roger Øversveen, Improvement Manager i Hydro Primary Metal.

Foredraget vil ta for seg et case der kompetanse ble overført fra en fabrikk til en annen innenfor samme konsern, og der "kopien" endte opp med å bli mer vellykket enn originalen.

Lærdommen av dette er hvordan man kan jobbe for å bygge opp den grad av systematikk og grundighet som er påkrevd, og ikke minst bygge opp en kultur som støtter opp om dette arbeidet.  

Abonner på vårt nyhetsbrev