TILLITSVALGTE OG LEAN-ARBEID

Tilretteleggere: Monica Engen, Ernst&Young og Kenneth Sandmo, LO

Om Ringnes:

Ringnes er ett heleid datterbolag till Carlsberg och har jobbat med Lean og TPM i cirka 10 år. De sista 5 åren har arbetet accelererat och det är framførallt sedan vi har fokuserat på medarbetarinvolvering som vi har sett resultat. Ringnes har många exempel på att skapa resultat genom førbättringsgrupper och vi ser betydande effekter på nærvaro i bolaget. Detta har också blivit uppmärksammat i media där Ringnes framstår som en av de bedrifter i Norge som arbetar mest professionellt med att øka nærværet i verksamheten. Samarbeid med Lean som felles platform før ledelse og fagførening har hela tiden varit centralt i Ringnes och vi har idag en situation där det är fagføreningen som ønskar utveckling inom Lean lika mycket som ledelsen.

Om Ostnor AB:

2003 beslöt ägarna för FM Mattson och Mora Armatur att de båda företagen skulle återförenas i en fusion. I denna sammanslagningsprocess blev det ett otroligt högt tempo på alla förhandlingar, under tre års tid hade vi i genomsnitt 5 förhandlingar per dag.

2004 började vi med ett helt nytt förhandlingsätt i klubben, vi integrerade allt arbetsmiljöarbete i den ordinarie fackliga verksamheten. Dels för att orka med det otroliga tempo och för att vi hade svårt att se att något inte var arbetsmiljö.

2008 började vår LEAN resa där klubben har varit mycket delaktig och format både LEAN införandet och anpassat samverkansformerna så att de skall fungera både fackligt och i en LEAN värd

Ostnor har nominerats till årets Lean pris i Sverige och är utvalda till en av 7 finalister. Facket, Nyligen fick klubben Johnsson-utmärkelsen för sitt sätt att jobba med lean. Utmärkelsen delas ut ”för lokala och/eller regionala initiativ som leder till utveckling och ger fler och tryggare jobb för medlemmar inom IF Metall”.

(www.ostnor.com

 http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/content.nsf/aget?openagent&key=if_metalls_forbundsrad_prisar_kompetens_och_paverkan

Abonner på vårt nyhetsbrev